เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์วิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

centerforresearch