คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

อัตราค่าสมาชิก

  • อัตราค่าสมาชิก
  1. ค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า 100 บาทต่อคน ในแต่ละระดับ
  2. ค่าบำรุงชมรมเป็นรายปีๆ ละ 300 บาทต่อนักเรียน 1 คน