Get Adobe Flash player

ทำเนียบผู้อำนวยการ

hb

                      ชื่อ-สกุล          วาระการดำรงตำแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์แสงทวี ชื่นอุทัย

พ.ค. 2524 – มิ.ย. 2524

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลื่อน สุริหาร

มิ.ย. 2524 - 2526
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเริง เวชสุนทร มิ.ย. 2526 - 2528
4. รองศาสตราจารย์แสงทวี ชื่นอุทัย ต.ค. 2528 - 2529
5. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ มิ.ย. 2529 - 2532
6. รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา คณะวรรณ พ.ย. 2532 - 2534
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเริง เวชสุนทร มิ.ย. 2534 - 2539
8. ดร.อาคม อึ่งพวง มิ.ย. 2539 - 2543
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย มิ.ย. 2543 - 2544
10. รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธ์ุพฤกษ์ ส.ค. 2544 (รักษาราชการ)
11. นายพงษ์ศักดิ์ ยวงสะอาด ก.พ. 2545 - 2546
12. ดร.อาคม อึ่งพวง ม.ค. 2546 - 2547
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย มี.ค. 2547 - 1 ม.ค. 2549
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงทอง อ่อนจำรัส ม.ค. 2549 - 2553
15. นายปรีชา เครือวรรณ มิ.ย. 2554 - ส.ค. 2555
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ดาราศักดิ์ ก.ค. 2555 - ม.ค. 2556 (รักษาราชการ)
17. นางพวงทอง พูลเรือง  ม.ค. 2556 - 2562
18. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ มิ.ย. 2562 (รักษาราชการ)

 

B1

    1. รองศาสตราจารย์แสงทวี   ชื่นอุทัย

B2

      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลื่อน  สุริหาร

B3

    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเริง  เวชสุนทร

B1

    4. รองศาสตราจารย์แสงทวี ชื่นอุทัย

B5

     5. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์

B6

   6. รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา คณะวรรณ

B7

    7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเริง เวชสุนทร

B8

             8. ดร.อาคม อึ่งพวง

B9

 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย

B10

  10. รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธ์ุพฤกษ์

B11

         11. นายพงษ์ศักดิ์ ยวงสะอาด

B12

              12. ดร.อาคม อึ่งพวง

B13

13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย

B14

   14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงทอง อ่อนจำรัส

B15

          15. นายปรีชา เครือวรรณ

B16

  16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ดาราศักดิ์

B17

           17.  นางพวงทอง พูลเรือง 

B18-4

  18.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

สายตรงรองผู้อำนวยการ

ผศ.ดลชัย  ศรีสำราญ

Secondary-62

ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพฯ

kkudn-02

สำหรับบุคลากร

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1639001
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
35
724
759
18863
26130
1547502
1639001

Your IP: 10.101.109.132
Server Time: 2020-07-14 01:16:32

ผู้ชมออนไลน์

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

portfolio4