>> การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กรอกเลขประจำตัวนักเรียน 6 หลัก    

หมายเหตุ หากไม่สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้โปรดแจ้ง อ.รวิสุต ที่ Inbox facebook : รวิสุต จุนทะวี
แจ้งข้อมูลนักเรียน ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัว