รายวิชาที่เปิดสอนภารเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้นม.1
 • โปรแกรมประยุกต์ 1
 • การเขียนภาพการ์ตูน 1
 • ไวโอลินปฏิบัติ 1
 • ดนตรีไทยปฏิบัติ 1
 • ภาษาจีน
 • ฟุตบอล1
 • แบดมินตัน 1

ลงทะเบียน

  รายวิชาที่เปิดสอนภารเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้นม.2
 • การสร้างงานกราฟิกและสื่อ
 • กีตาร์ปฏิบัติ1
 • ดนตรีไทยปฏิบัติ
 • ภาษาจีน
 • การเขียนภาพหุ่นนิ่ง
 • เทเบิลเทนนิส
 • เซปักตะกร้อ

ลงทะเบียน

  รายวิชาที่เปิดสอนภารเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้นม.3
 • การสร้างกราฟิกด้วยPhotoshop1
 • การเขียนภาพทิวทัศน์
 • ดนตรีสากลปฏิบัติ
 • ดนตรีไทยปฏิบัติ
 • ภาษาจีน
 • ช่างเกษตร
 • กีฬาเพื่อสุขภาพ
 • ฟุตซอล

ลงทะเบียน

  รายวิชาที่เปิดสอนภารเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้นม.4
 • การจัดสวนบ้าน
 • การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C1
 • ประติมากรรม1
 • จิตรกรรม1
 • ดนตรีไทยปฏิบัติ1
 • ดนตรีสากลปฏิบัติ1
 • ฟัง-พูดจีน1
 • ฟัง-พูดญีปุ่น1
 • อาเซียนศึกษา
 • English for Entertainment

ลงทะเบียน

  รายวิชาที่เปิดสอนภารเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้นม.5
 • Cross Culture
 • โครงงานคอมพิวเตอร์1
 • จิตรกรรม3
 • ประติมากรรม3
 • ดนตรีสากลปฏิบัติ3
 • ดนตรีไทยปฏิบัติ3
 • ฟัง-พูดจีน3
 • ฟัง-พูดภาษาญีปุ่น3
 • การปลูกไม้ผล
 • งานช่างเขียนแบบเครื่องกล1
 • แบตมินตัน
 • spelling Bee (เฉพาะ5/1)

ลงทะเบียน

  รายวิชาที่เปิดสอนภารเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นม.6
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งาน
 • ความถนัดทางสถาปัตย์ฯ
 • ดนตรีไทยปฏิบัติ
 • ฟัง-พูดจีน5
 • ฟัง-พูดภาษาญีปุ่น5
 • พืชสมุนไพร
 • งานช่างไม้เครื่องเรือน
 • ออกแบบนิเทศศิลป์1

ลงทะเบียน

 

 

Design By AJ.Jurarat // Zoopza Co-system with Smd