Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ "IDC วิชาการ Contest" ประจำปี 2561 เขียนโดย vimonrath 63
ได้รับคัดเลือกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้าร่วมโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น เขียนโดย Super User 118
รางวัล Forth Place in Category: Life Science, Plant Sciences (PLNT) เขียนโดย Super User 127
ตัวแทนเยาวชนไทยหนึ่งเดียว เข้าร่วมทำกิจกรรมกับเยาวชนจากทั่วโลก ในงาน 2018 Broadcom MASTERS International เขียนโดย Super User 180
แชมป์โลก JU-JITSU (ยูยิตสู) U15 เขียนโดย ธีรศักดิ์ 1185
รางวัลเหรียญเงินและเหรียญทอง จากการเข้าร่วมกิจกรรมThe 8th ASEAN+3 Student Camp & Teacher Workshop for the Gifted in Science เขียนโดย vimonrath 1398
รางวัลที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงงานวิทยาศาสตร์เยวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 เขียนโดย vimonrath 2108
ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ แห่งชาติ ครั้งที่ 11 เขียนโดย vimonrath 2591
ดาราศาสตร์โอลิมปิกและค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่1 เขียนโดย vimonrath 2310
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 "สินไซมายไอดอล" เขียนโดย vimonrath 1740
รางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหา ICT ครั้งที่ 9 เขียนโดย vimonrath 2158
นักเรียนสาธิตมอดินแดง คว้า 2 รางวัลใหญ่ Intel ISEF 2015 ที่สหรัฐอเมริกา เขียนโดย vimonrath 2333
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ขับร้องเพลงสากล ระดับชาติ เขียนโดย vimonrath 2832
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 "กล้าใหม่..ใฝ่รู้" ปีที่ 9 เขียนโดย vimonrath 2767
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น คว้ารางวัลโล่พระราชทาน จากสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย vimonrath 2621
รางวัลการแข่งขันทักษะภาษาจีน เขียนโดย vimonrath 2752
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง The Internet and Computing Core (IC3) เขียนโดย vimonrath 1961
เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 10 เขียนโดย vimonrath 2596
ผลทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 29 เขียนโดย vimonrath 2641
ผลสอบรับตรงโดยวิธีพิเศษ (MD02, DTX) เขียนโดย vimonrath 4509
ผลรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันในงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 เขียนโดย vimonrath 3334
ผลการแข่งขัน "แม็กซ์พลอยส์ เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 9" เขียนโดย vimonrath 3663
ผลการแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกมส์ ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติครั้งที่ 29 เขียนโดย vimonrath 3348
ผลการแข่งขัน "ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ" ครั้งที่ 16 เขียนโดย vimonrath 4157
รางวัลชมเชย การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เขียนโดย vimonrath 2551
สอบผ่านและทำคะแนนสูงสุดค่ายฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 2 เขียนโดย vimonrath 3374
แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม นอร์ธอีสเทิร์น ชาเล้นจ์ ครั้งที่ 5 เขียนโดย vimonrath 2214
เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2557 เขียนโดย vimonrath 2131
รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการ ทำความดีเพื่อ มข. รุ่นที่ 5 เขียนโดย vimonrath 2005
ผลการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 28 เขียนโดย vimonrath 4853
ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2556 เขียนโดย vimonrath 9978
นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน ในโครงการ MDX, MD02,DTX เขียนโดย vimonrath 3221
ผลสอบเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ เขียนโดย vimonrath 3868
รางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ ทำไมคนรุ่นใหม่ต้องรู้และเข้าใจ AEC เขียนโดย vimonrath 3728
ผลการแข่งขัน คำคม A-Math and Crossword เขียนโดย vimonrath 3286
ผลรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556 เขียนโดย vimonrath 4223
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับ ม.ปลาย เขียนโดย vimonrath 8316
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับ ม.ต้น เขียนโดย vimonrath 3060
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับ ม.ต้น เขียนโดย vimonrath 3410
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททีม ทั้งในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย เขียนโดย vimonrath 4450
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น (Science Show) เขียนโดย vimonrath 3893
รางวัลจากการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ และ IT เขียนโดย vimonrath 2446
"The First NKK Excellence Fair 2013" เขียนโดย vimonrath 2686
รางวัลการสอบวัดความรู้ "เสริมปัญญา" เขียนโดย vimonrath 6784
ชนะเลิศประกวดร้องเพลง รายการ Singing Kids 2013 เขียนโดย vimonrath 3854
ชนะเลิศบาสเกตบอลเยาวชนและประชาชน ถ้วย ค ทั่วประเทศไทย เขียนโดย vimonrath 3474
ค่ายโอลิมปิกดาราศาสตร์ เขียนโดย vimonrath 2300
รางวัลชมเชยการอนุรักษ์พลังงานจาก USAVE เขียนโดย vimonrath 2065
ผลทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA 2012) เขียนโดย vimonrath 8211
เยาวชนดีเด่น เขียนโดย vimonrath 3065
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 "ตอบปัญหาความเป็นเลิศทางวิชาการ" เขียนโดย vimonrath 2940
ชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการทำดีเพื่อ มข รุ่นที่ 4 เขียนโดย vimonrath 3314
ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ต่อหน้าพระพักตร์ เขียนโดย vimonrath 2988
A-math Crossword เขียนโดย vimonrath 2942
ครูวิทยาศาสตร์ "ดีเด่น" เขียนโดย vimonrath 3402
บาสเกตบอลชนะเลิศอันดับ 1 "บ้านไผ่คัพ" เขียนโดย vimonrath 3132
ผลงานดีเด่น ด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2555 เขียนโดย vimonrath 10282
รางวัลเชิดชูเกียรติ "ครูดีเด่น" เขียนโดย vimonrath 3633
ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (Quota 56) เขียนโดย vimonrath 12676
ร่วมแสดงความยินดี กับ บัณฑิต และ มหาบัณฑิต ที่เข้ารับปริญญา ในปี 2556 เขียนโดย vimonrath 5138
ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษา เขียนโดย Super User 4197
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "โครงงานวิทยาศาสตร์" สาขาชีวภาพ เขียนโดย Super User 5451
รางวัลพระราชทาน เขียนโดย Super User 2700
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับนานาชาติ เขียนโดย Super User 3173
ชนะเลิศระดับประเทศ "โครงงานวิทยาศาสตร์" เขียนโดย Super User 2834

สายตรงรองผู้อำนวยการ

Secondary-56

สำหรับบุคลากร

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1159609
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
524
433
957
2442
7867
1142006
1159609

Your IP: 3.80.32.33
Server Time: 2019-01-22 19:22:36

ผู้ชมออนไลน์

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

portfolio4