Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ "IDC วิชาการ Contest" ประจำปี 2561 เขียนโดย vimonrath 162
ได้รับคัดเลือกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้าร่วมโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น เขียนโดย Super User 143
รางวัล Forth Place in Category: Life Science, Plant Sciences (PLNT) เขียนโดย Super User 158
ตัวแทนเยาวชนไทยหนึ่งเดียว เข้าร่วมทำกิจกรรมกับเยาวชนจากทั่วโลก ในงาน 2018 Broadcom MASTERS International เขียนโดย Super User 193
แชมป์โลก JU-JITSU (ยูยิตสู) U15 เขียนโดย ธีรศักดิ์ 1206
รางวัลเหรียญเงินและเหรียญทอง จากการเข้าร่วมกิจกรรมThe 8th ASEAN+3 Student Camp & Teacher Workshop for the Gifted in Science เขียนโดย vimonrath 1446
รางวัลที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงงานวิทยาศาสตร์เยวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 เขียนโดย vimonrath 2176
ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ แห่งชาติ ครั้งที่ 11 เขียนโดย vimonrath 2617
ดาราศาสตร์โอลิมปิกและค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่1 เขียนโดย vimonrath 2337
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 "สินไซมายไอดอล" เขียนโดย vimonrath 1770
รางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหา ICT ครั้งที่ 9 เขียนโดย vimonrath 2210
นักเรียนสาธิตมอดินแดง คว้า 2 รางวัลใหญ่ Intel ISEF 2015 ที่สหรัฐอเมริกา เขียนโดย vimonrath 2361
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ขับร้องเพลงสากล ระดับชาติ เขียนโดย vimonrath 2872
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 "กล้าใหม่..ใฝ่รู้" ปีที่ 9 เขียนโดย vimonrath 2797
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น คว้ารางวัลโล่พระราชทาน จากสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย vimonrath 2630
รางวัลการแข่งขันทักษะภาษาจีน เขียนโดย vimonrath 2789
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง The Internet and Computing Core (IC3) เขียนโดย vimonrath 2014
เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 10 เขียนโดย vimonrath 2625
ผลทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 29 เขียนโดย vimonrath 2679
ผลสอบรับตรงโดยวิธีพิเศษ (MD02, DTX) เขียนโดย vimonrath 4556
ผลรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันในงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 เขียนโดย vimonrath 3381
ผลการแข่งขัน "แม็กซ์พลอยส์ เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 9" เขียนโดย vimonrath 3698
ผลการแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกมส์ ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติครั้งที่ 29 เขียนโดย vimonrath 3389
ผลการแข่งขัน "ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ" ครั้งที่ 16 เขียนโดย vimonrath 4189
รางวัลชมเชย การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เขียนโดย vimonrath 2586
สอบผ่านและทำคะแนนสูงสุดค่ายฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 2 เขียนโดย vimonrath 3405
แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม นอร์ธอีสเทิร์น ชาเล้นจ์ ครั้งที่ 5 เขียนโดย vimonrath 2225
เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2557 เขียนโดย vimonrath 2142
รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการ ทำความดีเพื่อ มข. รุ่นที่ 5 เขียนโดย vimonrath 2016
ผลการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 28 เขียนโดย vimonrath 4865
ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2556 เขียนโดย vimonrath 9987
นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน ในโครงการ MDX, MD02,DTX เขียนโดย vimonrath 3232
ผลสอบเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ เขียนโดย vimonrath 3881
รางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ ทำไมคนรุ่นใหม่ต้องรู้และเข้าใจ AEC เขียนโดย vimonrath 3735
ผลการแข่งขัน คำคม A-Math and Crossword เขียนโดย vimonrath 3291
ผลรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556 เขียนโดย vimonrath 4251
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับ ม.ปลาย เขียนโดย vimonrath 8362
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับ ม.ต้น เขียนโดย vimonrath 3100
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับ ม.ต้น เขียนโดย vimonrath 3447
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททีม ทั้งในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย เขียนโดย vimonrath 4504
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น (Science Show) เขียนโดย vimonrath 3965
รางวัลจากการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ และ IT เขียนโดย vimonrath 2467
"The First NKK Excellence Fair 2013" เขียนโดย vimonrath 2708
รางวัลการสอบวัดความรู้ "เสริมปัญญา" เขียนโดย vimonrath 6808
ชนะเลิศประกวดร้องเพลง รายการ Singing Kids 2013 เขียนโดย vimonrath 3871
ชนะเลิศบาสเกตบอลเยาวชนและประชาชน ถ้วย ค ทั่วประเทศไทย เขียนโดย vimonrath 3499
ค่ายโอลิมปิกดาราศาสตร์ เขียนโดย vimonrath 2309
รางวัลชมเชยการอนุรักษ์พลังงานจาก USAVE เขียนโดย vimonrath 2071
ผลทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA 2012) เขียนโดย vimonrath 8244
เยาวชนดีเด่น เขียนโดย vimonrath 3070
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 "ตอบปัญหาความเป็นเลิศทางวิชาการ" เขียนโดย vimonrath 2953
ชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการทำดีเพื่อ มข รุ่นที่ 4 เขียนโดย vimonrath 3322
ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ต่อหน้าพระพักตร์ เขียนโดย vimonrath 3000
A-math Crossword เขียนโดย vimonrath 2949
ครูวิทยาศาสตร์ "ดีเด่น" เขียนโดย vimonrath 3405
บาสเกตบอลชนะเลิศอันดับ 1 "บ้านไผ่คัพ" เขียนโดย vimonrath 3147
ผลงานดีเด่น ด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2555 เขียนโดย vimonrath 10304
รางวัลเชิดชูเกียรติ "ครูดีเด่น" เขียนโดย vimonrath 3649
ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (Quota 56) เขียนโดย vimonrath 12702
ร่วมแสดงความยินดี กับ บัณฑิต และ มหาบัณฑิต ที่เข้ารับปริญญา ในปี 2556 เขียนโดย vimonrath 5154
ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษา เขียนโดย Super User 4217
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "โครงงานวิทยาศาสตร์" สาขาชีวภาพ เขียนโดย Super User 5469
รางวัลพระราชทาน เขียนโดย Super User 2709
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับนานาชาติ เขียนโดย Super User 3184
ชนะเลิศระดับประเทศ "โครงงานวิทยาศาสตร์" เขียนโดย Super User 2849

สายตรงรองผู้อำนวยการ

Secondary-56

สำหรับบุคลากร

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1190411
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
574
576
3565
4754
12668
1161235
1190411

Your IP: 54.90.204.233
Server Time: 2019-03-22 21:06:34

ผู้ชมออนไลน์

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

portfolio4