Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รางวัล Prime Minister's Science Teacher Award 2018 เขียนโดย vimonrath 94
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 เขียนโดย vimonrath 640
รางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม Computer Education Open House 2018 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เขียนโดย vimonrath 123
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ "IDC วิชาการ Contest" ประจำปี 2561 เขียนโดย vimonrath 850
ได้รับคัดเลือกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้าร่วมโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น เขียนโดย Super User 640
รางวัล Forth Place in Category: Life Science, Plant Sciences (PLNT) เขียนโดย Super User 660
ตัวแทนเยาวชนไทยหนึ่งเดียว เข้าร่วมทำกิจกรรมกับเยาวชนจากทั่วโลก ในงาน 2018 Broadcom MASTERS International เขียนโดย Super User 537
แชมป์โลก JU-JITSU (ยูยิตสู) U15 เขียนโดย ธีรศักดิ์ 1654
รางวัลเหรียญเงินและเหรียญทอง จากการเข้าร่วมกิจกรรมThe 8th ASEAN+3 Student Camp & Teacher Workshop for the Gifted in Science เขียนโดย vimonrath 1761
รางวัลที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงงานวิทยาศาสตร์เยวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 เขียนโดย vimonrath 2838
ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ แห่งชาติ ครั้งที่ 11 เขียนโดย vimonrath 2856
ดาราศาสตร์โอลิมปิกและค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่1 เขียนโดย vimonrath 2824
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 "สินไซมายไอดอล" เขียนโดย vimonrath 1930
รางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหา ICT ครั้งที่ 9 เขียนโดย vimonrath 2555
นักเรียนสาธิตมอดินแดง คว้า 2 รางวัลใหญ่ Intel ISEF 2015 ที่สหรัฐอเมริกา เขียนโดย vimonrath 2555
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ขับร้องเพลงสากล ระดับชาติ เขียนโดย vimonrath 3311
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 "กล้าใหม่..ใฝ่รู้" ปีที่ 9 เขียนโดย vimonrath 2943
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น คว้ารางวัลโล่พระราชทาน จากสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย vimonrath 2776
รางวัลการแข่งขันทักษะภาษาจีน เขียนโดย vimonrath 3015
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง The Internet and Computing Core (IC3) เขียนโดย vimonrath 2174
เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 10 เขียนโดย vimonrath 2796
ผลทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 29 เขียนโดย vimonrath 2901
ผลสอบรับตรงโดยวิธีพิเศษ (MD02, DTX) เขียนโดย vimonrath 5138
ผลรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันในงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 เขียนโดย vimonrath 3621
ผลการแข่งขัน "แม็กซ์พลอยส์ เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 9" เขียนโดย vimonrath 3808
ผลการแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกมส์ ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติครั้งที่ 29 เขียนโดย vimonrath 3592
ผลการแข่งขัน "ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ" ครั้งที่ 16 เขียนโดย vimonrath 4489
รางวัลชมเชย การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เขียนโดย vimonrath 2929
สอบผ่านและทำคะแนนสูงสุดค่ายฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 2 เขียนโดย vimonrath 3758
แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม นอร์ธอีสเทิร์น ชาเล้นจ์ ครั้งที่ 5 เขียนโดย vimonrath 2306
เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2557 เขียนโดย vimonrath 2221
รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการ ทำความดีเพื่อ มข. รุ่นที่ 5 เขียนโดย vimonrath 2116
ผลการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 28 เขียนโดย vimonrath 4937
ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2556 เขียนโดย vimonrath 10078
นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน ในโครงการ MDX, MD02,DTX เขียนโดย vimonrath 3320
ผลสอบเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ เขียนโดย vimonrath 4062
รางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ ทำไมคนรุ่นใหม่ต้องรู้และเข้าใจ AEC เขียนโดย vimonrath 3826
ผลการแข่งขัน คำคม A-Math and Crossword เขียนโดย vimonrath 3417
ผลรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556 เขียนโดย vimonrath 4474
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับ ม.ปลาย เขียนโดย vimonrath 8887
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับ ม.ต้น เขียนโดย vimonrath 3407
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับ ม.ต้น เขียนโดย vimonrath 3722
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททีม ทั้งในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย เขียนโดย vimonrath 4778
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น (Science Show) เขียนโดย vimonrath 4444
รางวัลจากการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ และ IT เขียนโดย vimonrath 2624
"The First NKK Excellence Fair 2013" เขียนโดย vimonrath 2870
รางวัลการสอบวัดความรู้ "เสริมปัญญา" เขียนโดย vimonrath 6977
ชนะเลิศประกวดร้องเพลง รายการ Singing Kids 2013 เขียนโดย vimonrath 3980
ชนะเลิศบาสเกตบอลเยาวชนและประชาชน ถ้วย ค ทั่วประเทศไทย เขียนโดย vimonrath 3792
ค่ายโอลิมปิกดาราศาสตร์ เขียนโดย vimonrath 2412
รางวัลชมเชยการอนุรักษ์พลังงานจาก USAVE เขียนโดย vimonrath 2137
ผลทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA 2012) เขียนโดย vimonrath 8431
เยาวชนดีเด่น เขียนโดย vimonrath 3132
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 "ตอบปัญหาความเป็นเลิศทางวิชาการ" เขียนโดย vimonrath 3042
ชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการทำดีเพื่อ มข รุ่นที่ 4 เขียนโดย vimonrath 3382
ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ต่อหน้าพระพักตร์ เขียนโดย vimonrath 3070
A-math Crossword เขียนโดย vimonrath 3029
ครูวิทยาศาสตร์ "ดีเด่น" เขียนโดย vimonrath 3470
บาสเกตบอลชนะเลิศอันดับ 1 "บ้านไผ่คัพ" เขียนโดย vimonrath 3215
ผลงานดีเด่น ด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2555 เขียนโดย vimonrath 10395
รางวัลเชิดชูเกียรติ "ครูดีเด่น" เขียนโดย vimonrath 3822
ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (Quota 56) เขียนโดย vimonrath 12876
ร่วมแสดงความยินดี กับ บัณฑิต และ มหาบัณฑิต ที่เข้ารับปริญญา ในปี 2556 เขียนโดย vimonrath 5289
ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษา เขียนโดย Super User 4371
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "โครงงานวิทยาศาสตร์" สาขาชีวภาพ เขียนโดย Super User 5551
รางวัลพระราชทาน เขียนโดย Super User 2758
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับนานาชาติ เขียนโดย Super User 3253
ชนะเลิศระดับประเทศ "โครงงานวิทยาศาสตร์" เขียนโดย Super User 3287

สายตรงรองผู้อำนวยการ

ผศ.ดลชัย  ศรีสำราญ

Secondary-62

ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพฯ

kkudn-02

สำหรับบุคลากร

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1351989
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
529
596
4314
4187
14482
1320303
1351989

Your IP: 18.206.12.79
Server Time: 2020-01-25 21:09:15

ผู้ชมออนไลน์

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

portfolio4