Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รางวัล Prime Minister's Science Teacher Award 2018 เขียนโดย vimonrath 42
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 เขียนโดย vimonrath 281
รางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม Computer Education Open House 2018 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เขียนโดย vimonrath 31
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ "IDC วิชาการ Contest" ประจำปี 2561 เขียนโดย vimonrath 564
ได้รับคัดเลือกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้าร่วมโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น เขียนโดย Super User 431
รางวัล Forth Place in Category: Life Science, Plant Sciences (PLNT) เขียนโดย Super User 459
ตัวแทนเยาวชนไทยหนึ่งเดียว เข้าร่วมทำกิจกรรมกับเยาวชนจากทั่วโลก ในงาน 2018 Broadcom MASTERS International เขียนโดย Super User 429
แชมป์โลก JU-JITSU (ยูยิตสู) U15 เขียนโดย ธีรศักดิ์ 1469
รางวัลเหรียญเงินและเหรียญทอง จากการเข้าร่วมกิจกรรมThe 8th ASEAN+3 Student Camp & Teacher Workshop for the Gifted in Science เขียนโดย vimonrath 1613
รางวัลที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงงานวิทยาศาสตร์เยวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 เขียนโดย vimonrath 2535
ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ แห่งชาติ ครั้งที่ 11 เขียนโดย vimonrath 2791
ดาราศาสตร์โอลิมปิกและค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่1 เขียนโดย vimonrath 2750
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 "สินไซมายไอดอล" เขียนโดย vimonrath 1870
รางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหา ICT ครั้งที่ 9 เขียนโดย vimonrath 2384
นักเรียนสาธิตมอดินแดง คว้า 2 รางวัลใหญ่ Intel ISEF 2015 ที่สหรัฐอเมริกา เขียนโดย vimonrath 2481
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ขับร้องเพลงสากล ระดับชาติ เขียนโดย vimonrath 3039
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 "กล้าใหม่..ใฝ่รู้" ปีที่ 9 เขียนโดย vimonrath 2902
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น คว้ารางวัลโล่พระราชทาน จากสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย vimonrath 2739
รางวัลการแข่งขันทักษะภาษาจีน เขียนโดย vimonrath 2945
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง The Internet and Computing Core (IC3) เขียนโดย vimonrath 2119
เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 10 เขียนโดย vimonrath 2739
ผลทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 29 เขียนโดย vimonrath 2802
ผลสอบรับตรงโดยวิธีพิเศษ (MD02, DTX) เขียนโดย vimonrath 4896
ผลรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันในงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 เขียนโดย vimonrath 3543
ผลการแข่งขัน "แม็กซ์พลอยส์ เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 9" เขียนโดย vimonrath 3782
ผลการแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกมส์ ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติครั้งที่ 29 เขียนโดย vimonrath 3516
ผลการแข่งขัน "ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ" ครั้งที่ 16 เขียนโดย vimonrath 4388
รางวัลชมเชย การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เขียนโดย vimonrath 2784
สอบผ่านและทำคะแนนสูงสุดค่ายฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 2 เขียนโดย vimonrath 3623
แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม นอร์ธอีสเทิร์น ชาเล้นจ์ ครั้งที่ 5 เขียนโดย vimonrath 2282
เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2557 เขียนโดย vimonrath 2200
รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการ ทำความดีเพื่อ มข. รุ่นที่ 5 เขียนโดย vimonrath 2088
ผลการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 28 เขียนโดย vimonrath 4914
ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2556 เขียนโดย vimonrath 10053
นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน ในโครงการ MDX, MD02,DTX เขียนโดย vimonrath 3296
ผลสอบเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ เขียนโดย vimonrath 3989
รางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ ทำไมคนรุ่นใหม่ต้องรู้และเข้าใจ AEC เขียนโดย vimonrath 3780
ผลการแข่งขัน คำคม A-Math and Crossword เขียนโดย vimonrath 3363
ผลรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556 เขียนโดย vimonrath 4405
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับ ม.ปลาย เขียนโดย vimonrath 8665
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับ ม.ต้น เขียนโดย vimonrath 3316
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับ ม.ต้น เขียนโดย vimonrath 3616
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททีม ทั้งในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย เขียนโดย vimonrath 4707
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น (Science Show) เขียนโดย vimonrath 4264
รางวัลจากการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ และ IT เขียนโดย vimonrath 2566
"The First NKK Excellence Fair 2013" เขียนโดย vimonrath 2814
รางวัลการสอบวัดความรู้ "เสริมปัญญา" เขียนโดย vimonrath 6905
ชนะเลิศประกวดร้องเพลง รายการ Singing Kids 2013 เขียนโดย vimonrath 3952
ชนะเลิศบาสเกตบอลเยาวชนและประชาชน ถ้วย ค ทั่วประเทศไทย เขียนโดย vimonrath 3697
ค่ายโอลิมปิกดาราศาสตร์ เขียนโดย vimonrath 2370
รางวัลชมเชยการอนุรักษ์พลังงานจาก USAVE เขียนโดย vimonrath 2119
ผลทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA 2012) เขียนโดย vimonrath 8377
เยาวชนดีเด่น เขียนโดย vimonrath 3113
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 "ตอบปัญหาความเป็นเลิศทางวิชาการ" เขียนโดย vimonrath 2997
ชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการทำดีเพื่อ มข รุ่นที่ 4 เขียนโดย vimonrath 3366
ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ต่อหน้าพระพักตร์ เขียนโดย vimonrath 3047
A-math Crossword เขียนโดย vimonrath 3007
ครูวิทยาศาสตร์ "ดีเด่น" เขียนโดย vimonrath 3452
บาสเกตบอลชนะเลิศอันดับ 1 "บ้านไผ่คัพ" เขียนโดย vimonrath 3192
ผลงานดีเด่น ด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2555 เขียนโดย vimonrath 10373
รางวัลเชิดชูเกียรติ "ครูดีเด่น" เขียนโดย vimonrath 3725
ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (Quota 56) เขียนโดย vimonrath 12824
ร่วมแสดงความยินดี กับ บัณฑิต และ มหาบัณฑิต ที่เข้ารับปริญญา ในปี 2556 เขียนโดย vimonrath 5245
ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษา เขียนโดย Super User 4299
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "โครงงานวิทยาศาสตร์" สาขาชีวภาพ เขียนโดย Super User 5522
รางวัลพระราชทาน เขียนโดย Super User 2746
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับนานาชาติ เขียนโดย Super User 3231
ชนะเลิศระดับประเทศ "โครงงานวิทยาศาสตร์" เขียนโดย Super User 3104

สายตรงรองผู้อำนวยการ

ผศ.ดลชัย  ศรีสำราญ

Secondary-62

ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพฯ

kkudn-02

สำหรับบุคลากร

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1292521
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1111
674
1111
4363
12838
1261814
1292521

Your IP: 3.227.249.234
Server Time: 2019-10-21 17:03:26

ผู้ชมออนไลน์

มี 47 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

portfolio4