Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รางวัล Prime Minister's Science Teacher Award 2018 เขียนโดย vimonrath 0
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 เขียนโดย vimonrath 3
รางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม Computer Education Open House 2018 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เขียนโดย vimonrath 0
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ "IDC วิชาการ Contest" ประจำปี 2561 เขียนโดย vimonrath 269
ได้รับคัดเลือกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้าร่วมโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น เขียนโดย Super User 191
รางวัล Forth Place in Category: Life Science, Plant Sciences (PLNT) เขียนโดย Super User 209
ตัวแทนเยาวชนไทยหนึ่งเดียว เข้าร่วมทำกิจกรรมกับเยาวชนจากทั่วโลก ในงาน 2018 Broadcom MASTERS International เขียนโดย Super User 239
แชมป์โลก JU-JITSU (ยูยิตสู) U15 เขียนโดย ธีรศักดิ์ 1255
รางวัลเหรียญเงินและเหรียญทอง จากการเข้าร่วมกิจกรรมThe 8th ASEAN+3 Student Camp & Teacher Workshop for the Gifted in Science เขียนโดย vimonrath 1503
รางวัลที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงงานวิทยาศาสตร์เยวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 เขียนโดย vimonrath 2271
ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ แห่งชาติ ครั้งที่ 11 เขียนโดย vimonrath 2669
ดาราศาสตร์โอลิมปิกและค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่1 เขียนโดย vimonrath 2384
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 "สินไซมายไอดอล" เขียนโดย vimonrath 1811
รางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหา ICT ครั้งที่ 9 เขียนโดย vimonrath 2266
นักเรียนสาธิตมอดินแดง คว้า 2 รางวัลใหญ่ Intel ISEF 2015 ที่สหรัฐอเมริกา เขียนโดย vimonrath 2416
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ขับร้องเพลงสากล ระดับชาติ เขียนโดย vimonrath 2942
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 "กล้าใหม่..ใฝ่รู้" ปีที่ 9 เขียนโดย vimonrath 2841
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น คว้ารางวัลโล่พระราชทาน จากสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย vimonrath 2650
รางวัลการแข่งขันทักษะภาษาจีน เขียนโดย vimonrath 2855
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง The Internet and Computing Core (IC3) เขียนโดย vimonrath 2063
เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 10 เขียนโดย vimonrath 2669
ผลทดสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 29 เขียนโดย vimonrath 2726
ผลสอบรับตรงโดยวิธีพิเศษ (MD02, DTX) เขียนโดย vimonrath 4637
ผลรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันในงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 เขียนโดย vimonrath 3443
ผลการแข่งขัน "แม็กซ์พลอยส์ เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 9" เขียนโดย vimonrath 3734
ผลการแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกมส์ ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติครั้งที่ 29 เขียนโดย vimonrath 3443
ผลการแข่งขัน "ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ" ครั้งที่ 16 เขียนโดย vimonrath 4249
รางวัลชมเชย การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เขียนโดย vimonrath 2636
สอบผ่านและทำคะแนนสูงสุดค่ายฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 2 เขียนโดย vimonrath 3454
แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม นอร์ธอีสเทิร์น ชาเล้นจ์ ครั้งที่ 5 เขียนโดย vimonrath 2241
เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2557 เขียนโดย vimonrath 2161
รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการ ทำความดีเพื่อ มข. รุ่นที่ 5 เขียนโดย vimonrath 2044
ผลการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 28 เขียนโดย vimonrath 4880
ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2556 เขียนโดย vimonrath 10006
นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน ในโครงการ MDX, MD02,DTX เขียนโดย vimonrath 3258
ผลสอบเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ เขียนโดย vimonrath 3918
รางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ ทำไมคนรุ่นใหม่ต้องรู้และเข้าใจ AEC เขียนโดย vimonrath 3749
ผลการแข่งขัน คำคม A-Math and Crossword เขียนโดย vimonrath 3311
ผลรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556 เขียนโดย vimonrath 4312
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับ ม.ปลาย เขียนโดย vimonrath 8451
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับ ม.ต้น เขียนโดย vimonrath 3196
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับ ม.ต้น เขียนโดย vimonrath 3510
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททีม ทั้งในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย เขียนโดย vimonrath 4594
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น (Science Show) เขียนโดย vimonrath 4027
รางวัลจากการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ และ IT เขียนโดย vimonrath 2497
"The First NKK Excellence Fair 2013" เขียนโดย vimonrath 2745
รางวัลการสอบวัดความรู้ "เสริมปัญญา" เขียนโดย vimonrath 6845
ชนะเลิศประกวดร้องเพลง รายการ Singing Kids 2013 เขียนโดย vimonrath 3903
ชนะเลิศบาสเกตบอลเยาวชนและประชาชน ถ้วย ค ทั่วประเทศไทย เขียนโดย vimonrath 3559
ค่ายโอลิมปิกดาราศาสตร์ เขียนโดย vimonrath 2331
รางวัลชมเชยการอนุรักษ์พลังงานจาก USAVE เขียนโดย vimonrath 2088
ผลทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA 2012) เขียนโดย vimonrath 8295
เยาวชนดีเด่น เขียนโดย vimonrath 3087
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 "ตอบปัญหาความเป็นเลิศทางวิชาการ" เขียนโดย vimonrath 2970
ชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการทำดีเพื่อ มข รุ่นที่ 4 เขียนโดย vimonrath 3341
ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ต่อหน้าพระพักตร์ เขียนโดย vimonrath 3019
A-math Crossword เขียนโดย vimonrath 2969
ครูวิทยาศาสตร์ "ดีเด่น" เขียนโดย vimonrath 3422
บาสเกตบอลชนะเลิศอันดับ 1 "บ้านไผ่คัพ" เขียนโดย vimonrath 3167
ผลงานดีเด่น ด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2555 เขียนโดย vimonrath 10327
รางวัลเชิดชูเกียรติ "ครูดีเด่น" เขียนโดย vimonrath 3677
ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (Quota 56) เขียนโดย vimonrath 12744
ร่วมแสดงความยินดี กับ บัณฑิต และ มหาบัณฑิต ที่เข้ารับปริญญา ในปี 2556 เขียนโดย vimonrath 5190
ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษา เขียนโดย Super User 4250
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "โครงงานวิทยาศาสตร์" สาขาชีวภาพ เขียนโดย Super User 5492
รางวัลพระราชทาน เขียนโดย Super User 2723
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับนานาชาติ เขียนโดย Super User 3199
ชนะเลิศระดับประเทศ "โครงงานวิทยาศาสตร์" เขียนโดย Super User 2876

สายตรงรองผู้อำนวยการ

ผศ.ดลชัย  ศรีสำราญ

Secondary-62

สำหรับบุคลากร

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1225282
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
317
306
317
2252
6018
1206600
1225282

Your IP: 54.145.45.143
Server Time: 2019-06-17 19:49:11

ผู้ชมออนไลน์

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

portfolio4