Get Adobe Flash player

เนื้อหา

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งชมรม

  • วัตถุประสงค์

การดำเนินการของชมรม จะต้องไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน กฎหมาย ศีลธรรมอันดีงาม และไม่เป็นไปเพื่อพรรคการเมือง หรือเพื่อลัทธิศาสนาใด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 

1.  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ มีการสื่อสาร ระหว่างผู้ปกครอง – ครู และผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน

2.  เพื่อให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการศึกษาของนักเรียน การแก้ปัญหา  การอบรมสั่งสอนนักเรียน ให้เป็นผู้มีความรู้ ความประพฤติดี มีวัฒนธรรม และสุขภาพสมบูรณ์ เป็นพลเมืองดีของชาติ

3.  เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน

4.  เพื่อส่งเสริมสวัสดิการในด้านทุนการศึกษา การรักษาพยาบาล การกีฬา สื่อและอุปกรณ์เพื่อการศึกษา

5. เพื่อให้ความร่วมมือประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร ชมรม บุคคล หรือคณะบุคคล ทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษา และอาชีพในอนาคตของ นักเรียน หรือเพื่อสาธารณกุศล

 

 

สายตรงรองผู้อำนวยการ

ผศ.ดลชัย  ศรีสำราญ

Secondary-62

สำหรับบุคลากร

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1225268
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
303
306
303
2252
6004
1206600
1225268

Your IP: 54.145.45.143
Server Time: 2019-06-17 19:41:52

ผู้ชมออนไลน์

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

portfolio4