เนื้อหา

รางวัล Forth Place in Category: Life Science, Plant Sciences (PLNT)

001

นายณัฐบูรณ์  ศิริแสงตระกูล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนโครงการ วมว.มข. ได้รับรางวัล Forth Place in Category: Life Science,  Plant Sciences (PLNT)  จากรางวัล Grand Awards ในงาน Intel® International Science and Engineering Fair 2018 (Intel® ISEF 2018) ระหว่างวันที่ 13-18 พฤษภาคม 2561  ณ เมืองพิตต์สเบิร์ก  รัฐเพนซิลเวเนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “หลักการการแตกของฝักส้มกบ - Dehiscence of Creeping Woodsorrel's Capsule”  มีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ นายอัครวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ และ รศ.ดร. วิวัธน์ ยังดี ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น