เนื้อหา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 "สินไซมายไอดอล"

DSC 9840DSC 9844DSC 9847

รองชนะเลิศอันดับ 2 “สินไซมายไอดอล”

      ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปาจรีย์  เดชหามาตย์ เด็กหญิงวัลรวีย์  ศรีไชยโย และ เด็กชายพัฒน์แหล่งหล้า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขัน “สินไซมายไอดอล” ในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

DSC 9856